Noe er på gang…

Vi har inngått en ny leieavtale. Denne gangen er det Grimstad kommune som leier Triangelhuset to ettermiddager hver uke (mandag og torsdag). Huset skal brukes som sosial møteplass for enslige mindreårige innvandrere. Dette er ungdommer som bor alene på hybel i byen, og som trenger et møtested der de treffer hverandre og noen voksne (kommuneansatte), lager mat sammen, får hjelp til lekser og er sammen. Vi syns at dette er et viktig sosialt arbeid i internasjonal «YMCA-ånd», og ønsker å legge til rette for inkludering og...
read more

Grimstad KFUK-KFUM i 125!

Den 10.-12. november ønsker vi å markere 125-årsjubileet vårt på ulike måter gjennom hele helgen: Torsdag 9. nov. kl.19: Kjoler kan leveres! – se egen sak Fredag 10.nov.: Ten Sing arrangerer åpen kveld for ungdommer. Kjoleslipp Lørdag 11. nov.: kl 12-14: Grøt på Triangelhuset. Historisk halvtime om Grimstad KFUK KFUMs 125 år. Salg av kjoler. Kveld: Fest på Triangelhuset, god mat, prat og konsert. Påmelding til Anne Haavaldsen innen 1. november. Søndag 12. november: K/M-gudstjeneste i Grimstad kirke. Generalsekretær Øystein Magelssen deltar. Kirkekaffe i...
read more

Se min kjole…

I forbindelse med 125-årsjubileet har vi følgende utfordring til alle husets kvinnelige medlemmer: Gi bort en av kjolene dine eller flere! De merkeligste kjoler kommer til å falle i noens smak, så del det du har. Kjolene selges på Triangelhuset i løpet av jubileumslørdagen til jubileumspris; kr 125,- Pengene fra kjolesalget går uavkortet som vår jubileumsgave til KFUK-KFUM Global. Tenk så gøy om alle Grimstad KFUK KFUM-damene stiller i sine nye kjoler på festen på lørdagskvelden! Kontaktperson: Kristin Sigmond (tlf: 907...
read more

Ny ungdomsarbeider

Grimstad KFUK-KFUM ansetter i disse dager en ungdomsarbeider i 20% stilling. Denne stillingen finansieres av både Grimstad KFUK-KFUM og Grimstad menighet, der hver betaler halvparten av lønna. Ungdomsarbeideren vår heter Anne Veronika Dahl, er 20 år og lærerstudent på første året. Hun har tidligere vært med i Grimstad Ten Sing, og i fjor var hun deltager i Ten Sing Norway. Arbeidsoppgavene hennes vil i hovedsak dreie seg om å være hovedleder i Grimstad Ten Sing. Hun vil også være noe med sammen med konfirmantene i Grimstad menighet. Vi har stor tro på at denne stillingen er viktig for ungdomsarbeidet vårt. Vi ønsker derfor å minne våre medlemmer om å be for Anne Veronika og hennes viktige arbeid sammen med ungdommene våre. Det er ikke til å legge skjul på at det å ansette en ungdomsarbeider er et økonomisk løft for foreningen. Vi håper derfor at alle våre medlemmer blir med i en fast givertjeneste for å støtte ungdomsarbeiderstillingen. Bruk Grimstad KFUK-KFUM sitt kontonr 3000.21.55490 til å bli fast giver eller til å gi en engangssum. Merk gaven med «ungdomsarbeider» dersom du ønsker å gi spesielt til...
read more

Ny grafisk profil i KFUK-KFUM

Under KFUK-KFUMs landsmøte i 2014 ble det vedtatt å utarbeide en ny grafisk profil for organisasjonen. Denne var klar 1. januar 2015. Hele organisasjonen, med alle enheter, forplikter seg på å markedsføre den nye profilen. Under kan du se profilen til Norges KFUK-KFUM og hvordan Grimstad KFUK-KFUMs varemerke vil se ut fremover. Vi er stolte av å vise frem en flott, ny organisasjonslogo.   Les mer og se hele designmanualen i på KFUK-KFUMs egne...
read more