Ny ungdomsarbeider

Grimstad KFUK-KFUM ansetter i disse dager en ungdomsarbeider i 20% stilling. Denne stillingen finansieres av både Grimstad KFUK-KFUM og Grimstad menighet, der hver betaler halvparten av lønna. Ungdomsarbeideren vår heter Anne Veronika Dahl, er 20 år og lærerstudent på første året. Hun har tidligere vært med i Grimstad Ten Sing, og i fjor var hun deltager i Ten Sing Norway. Arbeidsoppgavene hennes vil i hovedsak dreie seg om å være hovedleder i Grimstad Ten Sing. Hun vil også være noe med sammen med konfirmantene i Grimstad menighet.

Vi har stor tro på at denne stillingen er viktig for ungdomsarbeidet vårt. Vi ønsker derfor å minne våre medlemmer om å be for Anne Veronika og hennes viktige arbeid sammen med ungdommene våre.

Det er ikke til å legge skjul på at det å ansette en ungdomsarbeider er et økonomisk løft for foreningen. Vi håper derfor at alle våre medlemmer blir med i en fast givertjeneste for å støtte ungdomsarbeiderstillingen. Bruk Grimstad KFUK-KFUM sitt kontonr 3000.21.55490 til å bli fast giver eller til å gi en engangssum. Merk gaven med «ungdomsarbeider» dersom du ønsker å gi spesielt til ungdomsarbeiderstillingen.