Noe er på gang…

Vi har inngått en ny leieavtale. Denne gangen er det Grimstad kommune som leier Triangelhuset to ettermiddager hver uke (mandag og torsdag). Huset skal brukes som sosial møteplass for enslige mindreårige innvandrere. Dette er ungdommer som bor alene på hybel i byen, og som trenger et møtested der de treffer hverandre og noen voksne (kommuneansatte), lager mat sammen, får hjelp til lekser og er sammen. Vi syns at dette er et viktig sosialt arbeid i internasjonal «YMCA-ånd», og ønsker å legge til rette for inkludering og mangfold.