Kommunens tilbud til unge menn


Enslige mindreårige inviteres av kommunen til å bruke huset onsdager kl 12.00-17.00.