Ledig stilling: Ungdomsarbeider


Periode: fra høsten 2020 til ut juni 2021
Stillingsprosent: 20 % prosjektstilling

KFUK-KFUM er en landsdekkende kristen barne- og ungdomsorganisasjon med ca. 16 000 medlemmer og 500 enheter. Formålet til KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt.

Vårt slagord er: Vær deg selv. Stå opp for andre.

KFUK-KFUM er en del av en global kvinne- og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA.

Vi søker deg som er initiativrik, har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og erfaring fra barne- og ungdomsarbeid.
Grimstad KFUK-KFUM ble stiftet i 1892. Foreningen er en aktiv og viktig forening. I dag drives det et aktivt barne- og ungdomsarbeid på Triangelhuset med Speiderarbeid, Ten-Sing og i perioder tilbud for studenter/unge voksne.
Dine oppgaver:

  • Gjennomføre vår strategiplan KFUK-KFUM 2025 i en lokal kontekst.
  • Være med i ledergruppa for Grimstad Ten-Sing, med spesielt ansvar for miljø og multimedia.
  • Videreutvikle foreningens og underavdelingenes bruk av sosiale medier i samarbeid med de ulike styrer.
  • Jobbe tett sammen med Grimstad KFUK-KFUM sitt styre for å videreutvikle foreningens eksisterende arbeid i Grimstad samt være med å tilrettelegge for nytt arbeid. Skape møteplasser med unge mennesker og også med ulik etnisk bakgrunn.
  • Arbeide i tett samarbeid med Grimstad menighet.

Dine kvalifikasjoner:

  • Kompetanse på bruk av sosiale medier.
  • Evne til å arbeide selvstendig.
  • Ha gjennomføringsevne.
  • Liker å ta initiativ.
  • Ha gode evner til samarbeid på tvers av generasjoner og i team.

Søkeren må identifisere seg med Norges KFUK-KFUM sin visjon, ideologi og verdier.

Egnethet i forhold til å arbeide blant barn og unge tillegges vekt. Stillingen kan kombineres med studier.

Vi tilbyr: Lønn i henhold til regulativ, gode pensjons- og forsikringsvilkår.
Arbeidssted Triangelhuset, Grimstad. Arbeidstid er også knyttet til kvelder og helger.

For mer informasjon kontakt Anne Brita Thorød, tlf. 99 23 23 52
Søknad sendes til anne.b.thorod@gmail.com

Søknadsfrist: 24.september